İletişim araç ve gereçlerinin onarımı

95.12
İletişim araç ve gereçlerinin onarımı
Bu sınıf aşağıdakiler gibi iletişim teçhizatının onarım ve bakımını kapsamaktadır:
- kablosuz telefonlar,
- cep telefonları,
- taşıyıcı cihaz modemleri,
- faks makineleri,
- iletişim aktarma teçhizatı (örneğin yönlendiriciler, köprüler, modemler),
- alıcı ve verici radyolar,
- ticari televizyon kameraları ile video kameraları.
-
-