Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri

90
Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri
Bu bölüm, tesislerin işletilmesi ve müşterilerin kültürel ve eğlenceye yönelik ilgilerinin karşılanması faaliyetlerini içermektedir. Halkın görmesi için canlı gösterilerin, olayların veya sergilenebilir eserlerin üretilmesi, tanıtımı ve bunlara katılımı; sanatsal ürünlerin ve canlı gösterilerin üretilmesi için sanatsal, yaratıcı veya teknik becerilerin sağlanması kapsanmaktadır.
-
Kapsam dışı olanlar;
 - her çeşit müzenin, botanik ve zoolojik bahçelerin işletilmesi; tarihi alanların korunması; ve doğal alanların korunması faaliyetleri, bkz. bölüm 91,
- kumar ve bahis faaliyetleri, bkz. bölüm 92,
- spor, eğlence ve dinlence faaliyetleri, bkz. bölüm 93. Kültürel tesisler ve hizmetler ile eğlence ve spor tesisleri ve hizmetleri sağlayan bazı birimler diğer bölümlerde sınıflandırılmaktadır, örneğin:
- sinema filmi ve video üretimi ve dağıtımı, bkz. 59.11, 59.12 ve 59.13,
- sinema filmi gösterimi, bkz. 59.14,
- radyo ve televizyon yayıncılığı, bkz. 60.1 ve 60.2.