Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri

87.20
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
Bu sınıf, zihinsel engelli, zihinsel rahatsızlık veya madde bağımlılığı problemleri olan insanlara yatılı bakım (ancak lisanslı hastane bakımı değil) sağlanmasını kapsamaktadır. Tesisler oda, yiyecek, koruyucu denetim ve danışmanlık ve kimi sağlık bakımlarını sağlamaktadır.

Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:
- aşağıdakilerin faaliyetleri:
• alkolizm veya ilaç bağımlılığı tedavisi için tesisler,
• psikiyatrik bakım evleri,
• duygusal rahatsızlıkları olanlar için yatılı grup evleri,
• zihinsel engelliler için tesisler,
• zihinsel engelliler için uyum sağlanmasına yönelik evler.
Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır;
- zihinsel rahatsızlığı ve madde bağımlılığı olan hastalara yatılı bakım ve tedavinin sağlaması.
Kapsam dışı olanlar;
- akıl hastaneleri, bkz. 86.10,
- geçici evsiz barınakları gibi yatılı sosyal hizmet faaliyetleri, bkz. 87.90.