Yükseköğretim

85.42
Yükseköğretim
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- yükseköğrenimin birinci, ikinci ve üçüncü aşamaları:
Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır.
- yükseköğretim sağlayan sahne sanatları okulları.
-