Genel ortaöğretim

85.31
Genel ortaöğretim
Bu sınıf yaşam boyu öğrenimi ve insan gelişimini hedef alan ve daha ileri eğitim fırsatlarına elverişli eğitim türünün sağlanmasını kapsamaktadır. Bu gibi birimler genellikle daha çok uzman öğretmenlerin ve daha çok uzmanlık alanlarındaki sınıfları idare eden çeşitli öğretmenlerin istihdam edildiği konu odaklı modellere dayalı programlar sağlamaktadır. Bu seviyedeki konu uzmanlığının genel bir programı takip edenlerin eğitim deneyimleri üzerinde de kimi etkileri olmaya başlamaktadır. Bu gibi programlar öğrencilere ya teknik veya mesleki eğitim sağlamak için ya da herhangi bir özel konu ön şartı olmaksızın daha yüksek eğitime giriş için tasarlanmaktadır.
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- zorunlu okul periyoduna az ya da çok karşılık gelen daha alt düzeyde genel ortaöğretim,
- ilke olarak daha yüksek eğitime giriş sağlayan daha üst düzey genel ortaöğretim.
-
-