Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri

81.10
Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri
Bu sınıf, bir müşterinin tesisleri içerisinde destek hizmetlerinin bir kombinasyonunun sağlanmasını kapsamaktadır. Bu hizmetler, genel iç temizlik, bakım, çöplerin yok edilmesi, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, resepsiyon, çamaşırhane ve tesisler içerisinde yardımcı işlemlerle ilgili hizmetleri kapsamaktadır. Bu yardımcı faaliyetler, müşterinin işi veya faaliyetleri içerisinde yer almayan veyahut bunlardan sorumlu olmayan fonksiyonel personel tarafından gerçekleştirilmektedir.
-
Kapsam dışı olanlar;
- yardımcı hizmetlerin (örneğin; genel iç temizlik hizmetleri) veya görevlerin (örneğin; ısıtma) yalnızca birinin sağlanması, sağlanan hizmete göre uygun sınıfa bakınız,
- müşterinin kuruluşunun tümüyle işletilmesi için idarecilerin ve fonksiyonel personelin sağlanması, örneğin bir otel, restoran, maden, veya hastane, işletilen birimin sınıfına bakınız,
- bir müşterinin bilgisayar sistemleri ve/veya veri işleme olanaklarının yerinde idare edilmesi ve çalıştırılmasının sağlanması, bkz. 62.03,
- bir sözleşme veya ücret temelinde ıslah evlerinin işletilmesi, bkz. 84.23.