Veterinerlik hizmetleri

75
Veterinerlik hizmetleri
Bu bölüm, çiftlik hayvanları veya ev hayvanları için hayvan sağlığı bakım ve kontrol hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. Bu faaliyetler, nitelikli veterinerler tarafından veterinerlik hastanelerinde yürütülebileceği gibi, çiftliklerin, köpek kulübelerinin veya evlerin ziyareti sırasında, kendi danışma ve muayenehane odalarında veya başka bir yerde de yerine getirilebilmektedir.
Bu aynı zamanda hayvan ambulans hizmetlerini de kapsamaktadır.
-