Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

72.19
Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili biyoteknolojik araştırma ve deneysel geliştirme dışındaki araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri:
• doğal bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme,
• mühendislikle ve teknolojiyle ilgili araştırma ve geliştirme,
• tıp bilimleriyle ilgili araştırma ve geliştirme,
• zirai bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme
• ağırlıklı olarak doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili disiplinler arası araştırma ve geliştirme.
-
-