Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri

71
Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri
Bu bölüm mimarlık hizmetlerinin, mühendislik hizmetlerinin, teknik resim hizmetlerinin, inşaat denetim hizmetlerinin ve yer ölçümü ve haritalama hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.
Aynı zamanda fiziksel, kimyasal, ve diğer analitik test hizmetlerinin icrasını da kapsamaktadır.
-