Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç)

65
Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç)
Bu bölüm, gelecekteki alacaklara karşılık olarak kullanılacak bir finansal varlıklar portföyü oluşturulması için yıllık gelir sigortalarının (anüvite) ve sigorta poliçelerinin taahhüt edilmesini ve prim yatırımı yapılmasını kapsamaktadır. Doğrudan sigorta ve reasürans sağlanması da bu kapsama dahildir.
-
-