Finansal kiralama

64.91
Finansal kiralama
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- finansal kiralama, süre olarak malın beklenen ömrünü kapsayan ve kiralayanın asıl olarak malın kullanılmasından ortaya çıkan tüm faydaları elde ettiği ve malın sahipliği ile ilgili olan tüm riskleri aldığı kiralamadır. Malın sahipliği, sürenin sonunda başkasına aktarılabilir veya aktarılmayabilir. Böylesi kiralamalar faiz dahil tüm veya hemen hemen tüm maliyetleri kapsamaktadır.
-
Kapsam dışı olanlar;
- operasyonel leasing, kiralanan malların türüne göre bkz. bölüm 77.