Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri

62.09
Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
Bu sınıf, başka yerde sınıflandırılmamış olan diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır, örneğin:
- bilgisayarları felaketten kurtarma hizmetleri,
- kişisel bilgisayarların kurulumu, 
- yazılım kurma hizmetleri.
Kapsam dışı olanlar;
- ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarların kurulumu, bkz. 33.20,
- bilgisayar programcılığı, bkz. 62.01,
- bilgisayar danışmanlığı, bkz. 62.02,
- bilgisayar tesislerinin yönetimi, bkz. 62.03,
- veri işleme ve barındırma, bkz. 63.11.