Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

62
Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
Bu bölüm, bilgi teknolojisi alanında uzmanlaşma sağlayan aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır: Yazılımların yazılması, modifiye edilmesi, test edilmesi ve desteklenmesi; bilgisayar donanımları, yazılımı ve iletişim teknolojileri ile bütünleşik olan bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması; yerinden yönetim ve müşterilerin bilgisayar sistemlerinin ve/veya veri işleme tesislerinin işletilmesi; ve diğer profesyonel ve teknik bilgisayar bağlantılı faaliyetler.
-
-