BİLGİ VE İLETİŞİM

J
BİLGİ VE İLETİŞİM
Bu kısım, bilgi ve kültürel ürünlerin üretimini veya dağıtımını, veri veya haberleşme de dahil bu ürünleri göndermek veya dağıtmak için gerekli aletlerin sağlanmasını, bilgi teknoloji faaliyetlerini, veri işlemeyi ve diğer bilişim hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.
Bu kısmın temel unsurları, yazılım programlarının yayımlanması da dahil yayımlama faaliyetleri (bölüm 58), sinema filmi ve ses kayıt faaliyetleri (bölüm 59), radyo ve televizyon yayını ve programları faaliyetleri (bölüm 60), telekomünikasyon faaliyetleri (bölüm 61), bilgi teknolojisi faaliyetleri (bölüm 62) ve diğer bilişim hizmeti faaliyetleridir (bölüm 63).
Yayıncılık, içeriğe (bilişim ürünleri) ilişkin telif haklarının elde edilmesini, bu içeriğin değişik biçimlerde çoğaltılması ve dağıtımı ile uğraşarak veya bu işleri organize ederek kamu kullanımına uygun hale getirilmesini içerir. Tüm olası yayımlama şekilleri (basılı, elektronik veya ses kaydı, internet üzerinden, CD-ROM gibi multimedia ürünler, referans kitapçıkları gibi) bu kısmın kapsamına girmektedir.
TV programlarının yapılması ve dağıtılmasına ilişkin faaliyetler, bu süreç içerisindeki farklı aşamaları yansıtan 59., 60. ve 61. bölümlerde yer almaktadır. Filmler, televizyon dizileri vb. bağımsız programlar 59. bölümde yer alan faaliyetler sonucunda üretilirken, bu programlardan veya diğer programlardan (canlı haber programları gibi) oluşan televizyon kanalı programlarının tümünün yaratılması 60. bölümde kapsanmaktadır. Bölüm 60, yapımcı tarafından programın yayınını da kapsamaktadır. Örneğin, içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın üçüncü kişiler tarafından tüm televizyon programının dağıtılması, 61. bölüm içerisinde yer almaktadır. 61. bölümdeki bu dağıtım, yayın, uydu veya kablolu sistemler aracılığıyla yapılabilmektedir.
-
-