Doğal gaz çıkarımı

06.20
Doğal gaz çıkarımı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- ham hidrokarbon gazı (doğal gaz) çıkarımı,
- doğal gazla birlikte çıkarılan hafif petrol (kondansate) çıkarımı,
- sıvı hidrokarbonun suyunun alınması ve ayrıştırılması,
- gazın kükürtten arındırılması.
Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır;
- sıvılaştırma veya ısıtarak eritme (piroliz) yöntemleriyle elde edilen hidrokarbon sıvılarının çıkarımı.
Kapsam dışı olanlar;
- petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler, bkz. 09.10,
- petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili araştırma faaliyetleri, bkz. 09.10,
- petrol rafine sürecinde sıvılaştırılmış petrol gazlarının geri kazanımı, bkz. 19.20,
- sanayi gazı imalatı, bkz. 20.11,
- boru hattının işletilmesi, bkz. 49.50.