Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler

52
Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
Bu bölüm, taşımacılık altyapı tesislerinin işletilmesi (örneğin havaalanları, limanlar, tüneller, köprüler, vb.), taşımacılık acenteleri ve kargo yükleme boşaltma faaliyetleri gibi taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır.
-
-