Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı

50.10
Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- tarifeli olsun veya olmasın, deniz ve kıyı sularında yolcuların taşınması,
• gezi, seyahat veya tur botlarının işletilmesi,
• feribotlar, deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi.
Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır;
- deniz ve sahil sularında taşımacılık için mürettebatla birlikte gezinti gemilerinin kiralanması (örneğin balıkçılık teknelerinin kiralanması).
Kapsam dışı olanlar;
- ayrı birimler tarafından gerçekleştirildiğinde gemilerde restoran ve bar faaliyetleri, bkz. 56.10, 56.30,
- gezinti teknelerinin ve yatların mürettebatsız olarak kiralanması, bkz. 77.21,
- ticari gemilerin veya botların mürettebatsız olarak kiralanması, bkz. 77.34,
- yüzer kumarhanelerin işletilmesi, bkz 92.00.