Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti

46.71
Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- akaryakıt, gres yağı, motor yağları, madeni yağlar vb. toptan ticareti, örneğin:
• odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta,
• ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, fuel oil, kalorifer yağı, gazyağı,
• sıvı petrol gazları, bütan ve propan gazı,
• madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiş petrol ürünleri.
-
-