Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar

46.13
Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar
-
-
Kapsam dışı olanlar;
- kendi adına toptan ticaret, bkz. 46.2'den 46.9'a kadar,
- mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış, bkz. 47.99.