Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar

46.12
Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar
Bu sınıf şunların satışında yer alan acenteleri kapsamaktadır:
• yakıtlar, maden cevherleri, metaller ve endüstriyel kimyasallar (gübreler dahil).
-
Kapsam dışı olanlar;
- kendi adına toptan ticaret, bkz. 46.2`den 46.9`a kadar,
- mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış, bkz. 47.99.