Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret

46.1
Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret
Bu grup aşağıdakileri kapsamaktadır:
- kendi hesabına ve diğerlerinin adına ticaret yapan komisyoncuların, mal simsarlarının ve diğer tüm toptancıların faaliyetleri,
- internet üzerinden olanlar da dahil olmak üzere, satıcıları ve alıcıları bir araya getirenlerin veya işverenlerin adına ticari işleri yürütenlerin faaliyetleri.
Ayrıca bu grup aşağıdakileri de kapsamaktadır;
- toptancı müzayede evlerinin ticari faaliyetleri (internetteki toptan satışlı müzayedeler dahil).
-