Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı

42.22
Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı
Bu sınıf, elektrik ve telekomünikasyon ile bu sistemlerin gerekli parçaları olan bunlarla ilgili inşaat ve yapılar için dağıtım hatlarının inşasını kapsamaktadır.
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- Aşağıdakiler için bina dışı yapıların inşaatı:
• uzun mesafeli ve kentsel haberleşme ve yüksek gerilim hatları,
• elektrik santralleri.
-
Kapsam dışı olanlar;
- bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri, bkz. 71.12