Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi

38.21
Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
Bu sınıf, katı halde olan ya da olmayan tehlikesiz atıkların bertarafını ya da bertaraf işlemlerinden önce ıslahını kapsamaktadır:
- tehlikesiz atıkların bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi
- tehlikesiz atıkların, elektrik veya buhar, kompost gübre, ikame yakıt, biyogaz, kül veya ileride kullanılması mümkün diğer yan ürünlerin üretimi ile sonuçlansın ya da sonuçlanmasın özel yakma fırınlarında veya diğer yöntemlerle bertaraf edilmesi
- bertaraf amacıyla organik atıkların ıslahı
-
Kapsam dışı olanlar:
- tehlikeli atıkların özel atık yakma fırınlarında yakılması, bkz. 38.22
- karışık geri kazanılabilir maddelerin örneğin; kağıt, plastik, kullanılmış içecek kutuları ve metallerin tasnif edildiği yani ayrıştırıldığı tesislerin işletilmesi, bkz. 38.32
- kirliliği önleme, toprak ve suyun temizlenmesi; zehirli maddeleri azaltma, bkz. 39.00