Endüstriyel ve yakacak odun üretimi

02.20
Endüstriyel ve yakacak odun üretimi
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- ormana dayalı imalat sanayisi için yuvarlak odun üretimi,
- ahşap maden direği, tel direği ve elektrik/telefon direği gibi işlenmemiş bir şekilde kullanılan yuvarlak odunların üretimi,
- yakacak odunların enerji için toplanması ve üretilmesi,
- orman üretim artıklarının enerji için toplanması ve üretilmesi,
- ormanda odun kömürü üretilmesi (geleneksel yöntemler kullanılarak). 

Bu faaliyetin çıktıları yuvarlak odun veya yakacak odun biçimlerini alabilmektedir.
-
Kapsam dışı olanlar;
- yılbaşı ağacı yetiştirilmesi, bkz. 01.29,
- orman ağaçlarının yetiştirilmesi: orman ağaçlarının dikimi, tamamlama dikimi, repikaj (fidanın bir yerden çıkartılıp başka bir yere dikilmesi), aralama (ağaçların seyreltilmesi) ve ormanların korunması, bkz. 02.10,
- tabii olarak yetişmiş odun dışı orman ürünlerinin toplanması, bkz. 02.30,
- odun yongaları ve parçacıklarının üretilmesi, bkz. 16.10,
- ağacın damıtılması yoluyla odun kömürü üretilmesi, bkz. 20.14.