Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı

26.51
Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
Bu sınıf, araştırma, tespit, seyrüsefer, kılavuzluk, havacılık ve denizcilik ile ilgili sistem ve aletlerin imalatını içermektedir. Bunlar, ısıtma, iklimlendirme, soğutma gibi uygulamalar ve cihazlar için otomatik kontrol ediciler ile düzenleyiciler; ısı derecesi, nem, basınç, vakum, yanma, debi, seviye, kıvam, yoğunluk, asitlik, yoğunlaşma ve deviri ölçmek, göstermek, işaret etmek, kaydetmek, iletmek ve kontrol etmek için kullanılan aletler ve cihazlar; sayaçlar(örneğin;, kayıt etme) ve hesaplama cihazları; elektriğin ve elektrik sinyallerinin özelliklerini ölçmek ve test etmek için kullanılan aletler; katı, sıvı, gaz, ya da bileşik materyallerin numunelerinin kimyasal ya da fiziksel bileşimi ya da konsantrasyonlarının laboratuvar analizinde kullanılan aletler ve sistemler; diğer ölçme ve test aletleri ile bunların parçalarından oluşmaktadır. Elektrikli olmayan ölçme, test ve seyrüsefer cihazları da (basit mekanik aletler hariç) burada kapsanmaktadır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- hava taşıtı motoru ile ilgili aletlerin imalatı,
- otomotiv emisyonu test cihazlarının imalatı,
- meteoroloji aletlerinin imalatı,
- fiziksel özellikleri test etme ve inceleme cihazlarının imalatı,
- yalan makinesi imalatı,
- radyasyon belirleme ve izleme cihazlarının imalatı,
- arazi ölçme (kadastro çalışmaları ile ilgili aletler) aletlerinin imalatı,
- cam sıvı termometreleri ve çift metal tipli olanlarının imalatı (tıbbi olanlar hariç)
- nem ayarlayıcı cihazların imalatı,
- hidronik limit kontrol aletlerinin imalatı,
- alev ve ateş kontrol cihazlarının imalatı,
- spektrometrelerin imalatı,
- hava basıncı ile çalışan göstergelerin imalatı,
- tüketim sayaçlarının imalatı (örneğin; su, gaz, elektrik),
- debi metreler (akış metreler) ve sayma aletleri imalatı,
- sayma makinelerinin imalatı,
- mayın dedektörlerinin, sinyal üreticilerin; metal detektörlerinin imalatı,
- denize atılan ve yapı itibariyle suda yüzen şamandıralara benzeyen deniz altından aldıkları sesleri antenleri aracılığıyla radyo sinyalleri olarak suyun üzerindeki araçlara ileten cihazlar (sonik şamandıralar) da dahil araştırma, belirleme, seyrüsefer, havacılık ve denizcilikle ilgili aletlerin imalatı,
- radar cihazlarının imaları,
- Global Konumlandırma Sistemleri (GPS) cihazlarının imalatı,
- araç gereçler için çevresel ve otomatik kontrol aletlerinin imalatı,
- ölçüm ve kayıt cihazlarının imalatı (örneğin;, uçuş kayıt cihazı),
- hareket dedektörlerinin imalatı,
- radar imalatı,
- laboratuvar analiz cihazlarının imalatı (örneğin;, kan analiz cihazı), 
- ölçme, test vb. için laboratuvar tipi tartıların, terazilerin, mikroorganizma geliştirmede kullanılan aygıtların ve diğer çeşitli laboratuvar cihazlarının imalatı.
-
Kapsam dışı olanlar;
- telesekreter makinelerinin imalatı, bkz. 26.30,
- ışınlama cihazlarının imalatı, bkz. 26.60,
- optik konumlandırma aletlerinin imalatı, bkz. 26.70,
- dikte (steno vb.) makinelerinin imalatı, bkz. 28.23,
- baskül (laboratuvar tartı aletleri hariç), su terazisi, şerit metre vb. aletlerin imalatı, bkz. 28.29,
- tıbbi termometrelerin imalatı, bkz. 32.50,
- sanayi işlem kontrol cihazlarının kurulumu, bkz. 33.20,
- basit mekanik ölçüm aletlerinin imalatı (örneğin; mezüre, kumpas), kullanılan temel materyale göre imalat sınıfına bakınız.