Diğer demir dışı metallerin dökümü

24.54
Diğer demir dışı metallerin dökümü
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- dökme ağır metallerin dökümü,
- dökme değerli metallerin dökümü,
- demir dışı metallerin basınçlı dökümü.
-
-