Bakır üretimi

24.44
Bakır üretimi
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- cevherlerden bakır üretimi,
- bakır hurda ve döküntülerinin elektrolitik rafinesinden bakır üretilmesi,
- bakır alaşımları üretimi,
- sigorta teli veya şerit imalatı,
- yarı mamul bakır imalatı.
Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır;
- bu metallerden çekme yoluyla tel imalatı.
Kapsam dışı olanlar;
- demir dışı metallerin dökümü, bkz. 24.53, 24.54.