Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı

24.10
Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- yüksek fırınlar, çelik fırınları, haddehane makineleri ve bitirme haddelerinin işletilmesi, 
- külçe, blok veya diğer birincil formlardaki dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (spiegeleisen) üretimi,
- demir alaşımlarının imalatı,
- demirin ve diğer sünger demir ürünlerinin doğrudan indirgenmesi yoluyla demir çelik ürünlerinin imal edilmesi,
- elektroliz veya diğer kimyasal süreçler uygulanarak istisnai saflıkta demir üretilmesi,
- demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi,
- demir granül ve demir tozu üretilmesi
- kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretilmesi,
- çelikten yarı mamuller üretilmesi,
- çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri,
- çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukların üretilmesi,
- çelikten sıcak haddelenmiş açık profil üretilmesi,
- çelikten ve kaynaklı çelikten açık profillerin üretimi,
- demir yolu ray hattı malzemelerinin üretimi (birleştirilmemiş raylar).
-
Kapsam dışı olanlar; 
- soğuk haddelenmiş bar imalatı, bkz. 24.31,