Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı

24.1
Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı
Bu grup, demir cevherinin doğrudan indirgenmesi, ergimiş veya katı formda pik demir imalatı, pik demirin çeliğe dönüştürülmesi, demir alaşımlarının imalatı gibi faaliyetleri kapsamaktadır.
-
-