Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı

20.15
Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- gübrelerin imalatı:
• saf ya da kompleks azotlu, fosfatlı ya da potasyumlu gübreler,
• üre, ham doğal fosfatlar ve ham doğal potasyum tuzları,
- bileşik azotlu ürünlerin imalatı:
• nitrik ve sülfonitrik asitler, amonyak, amonyum klorür, amonyum karbonat, nitritler ve potasyum nitratlar
Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır;
- ana bileşeni turba olan saksı toprağı imalatı,
- doğal toprak, kum, kil ve minerallerin karışımından saksı toprağı imalatı.
Kapsam dışı olanlar;
- guano madenciliği, bkz. 08.91,
- böcek ilaçları gibi zirai
- kimyasal ürünlerin imalatı, bkz. 20.20.