Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

01
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
Bu bölüm, organik tarım, genetik olarak değiştirilmiş bitkisel ürünlerin ve genetik olarak değiştirilmiş hayvanların yetiştirilmesini de içeren iki temel faaliyeti yani, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimini kapsamaktadır. Ayrıca, bu bölüm seralar (örtü altı) da dahil olmak üzere, açık alanlardaki tarımsal ürünlerin yetiştirilmesini de kapsar.

Grup 01.5 (Karma çiftçilik) ana faaliyetin belirlenmesinde kullanılan geleneksel kurallara uymamaktadır. Bu yaklaşımda, işletmelerin pek çoğunda bitkisel ve hayvansal üretim değerlerinin birbirine oldukça yakın olduğu kabul edilmekte, bu nedenle de işletmelerin bu iki gruptan sadece birine dahil edilmelerinin subjektif olacağına inanılmaktadır.
Bu bölüm ayrıca, tarım, avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili faaliyetlere ilişkin hizmet faaliyetlerini de kapsamaktadır.
Tarımsal faaliyetler, tarımsal ürünlerin ilk pazar için hazırlanması için yapılan faaliyetler dışında kalan sonraki faaliyetleri hariç tutmaktadır [Bölüm 10`da sınıflandırılan (Gıda ürünlerinin imalatı), Bölüm 11`de sınıflandırılan (İçecek imalatı) ve Bölüm 12`de sınıflandırılan (Tütün mamullerinin imalatı)]. Yani, ilk pazar için ürünlerin hazırlanması buraya dahil edilmektedir.

Bu bölüm, kısım F`de (İnşaat) sınıflandırılan arazi inşaatını (örneğin, tarımsal arazinin teraslanması, drenajı, çeltik tarlasının hazırlanması vb.) ve kısım G`de sınıflandırılan tarımsal ürünlerin pazarlanmasında faaliyet gösteren alıcıları ve kooperatif birliklerini hariç tutmaktadır. Ayrıca, Sınıf 81.30`da sınıflandırılan, peyzaj bakım ve muhafazası da hariç tutulmaktadır.