Kayıtlı medyanın çoğaltılması

18.20
Kayıtlı medyanın çoğaltılması
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- müzikli veya diğer ses kayıtlı gramofon plaklarının, kompakt disklerin ve kasetlerin ana kopyalarından çoğaltılması,
- sinema filmi ve diğer video kayıtları içeren kompakt disklerin ve kasetlerin ana kopyalarından çoğaltılması,
- CD ve kasetlerdeki bilgisayar yazılım ve verilerin ana kopyalarından çoğaltılması.
-
Kapsam dışı olanlar;
- basılı ürünlerin çoğaltılması, bkz. 18.11, 18.12,
- bilgisayar yazılımının yayımlanması, bkz. 58.2,
- sinema filmlerinin, video kayıt bantları ve filmlerin DVD veya benzer aletler ile üretilmesi ve dağıtılması, bkz. 59.11, 59.12, 59.13,
- sinema filmlerinin toplu gösterim amacına yönelik olarak çoğaltılması, bkz. 59.12,
- ses kayıtları veya ses malzemeleri için ana kopyaların imalatı, bkz. 59.20.