Basım ve yayım öncesi hizmetler

18.13
Basım ve yayım öncesi hizmetler
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- tarama ve optik karakter tanımlanması, elektronik makyajlama da dahil dizgi, karakter-dizgisi, foto-karakter-dizgisi, baskı öncesi veri girişi,
- multi-medya (kağıt üzerine baskı, CD-ROM, Internet) uygulamaları için veri dosyalarının hazırlanması, 
- resim yerleştirme ve tabaka yerleştirme dahil tabaka yapım hizmetleri (tipo baskı ve ofset baskı işlemleri için),
- silindirlerin hazırlanması: gravür baskı için silindirlerin kazınması veya asitle aşındırılması,
- tabakanın şekillendirilmesi: `bilgisayardan tabakaya` (CTP) (aynı zamanda foto polimeri tabakaları için de),
- rölyef mühür ve baskı için tabakalar ve kalıpların hazırlanması.
- aşağıdakilerin hazırlanması: 
- ahşap blokların ve litografik taşların hazırlanması gibi, teknik özellikli sanatsal çalışmaların hazırlanması, 
- sunumlar için saydamların, asetatların vb. hazırlanması, 
- taslaklar, planlar, mizanpajlar, vb.nin hazırlanması,
- baskı provaları
-
Kapsam dışı olanlar;
- özel tasarım faaliyetleri, bkz. 74.10.