Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı

17.23
Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- kullanıma hazır basım ve yazım kağıdı imalatı,
- bilgisayar çıktısı için kullanılacak kağıt imalatı,
- kullanıma hazır kopya kağıdı imalatı,
- kullanıma hazır karbon kağıdı, mumlu teksir kağıdı imalatı,
- kullanıma hazır zamklı ya da yapışkan kağıt imalatı,
- zarf ve kartpostal imalatı,
-ana niteliği bilgi içermeyen, eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri (defterler, dosyalar, klasörler, kayıt defterleri, muhasebe defterleri, iş formları vb.) imalatı,
- kağıt kırtasiye ürünlerinden kutu, poşet, portföy ve bir kağıt kırtasiye ürünü içeren yazı seti imalatı.
-
Kapsam dışı olanlar;
- kağıt ürünleri üzerine basım, bkz. 18.1.