Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.