Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem