Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys