Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning