Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall