Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering