Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten