Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill