Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)