Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti