Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del