Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije