Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje