Dejavnost zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti