Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti