Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo